Op 22 november 2023 doen 26 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezing. In totaal staan er 1126 kandidaten op het stembiljet. 20 partijen doen mee in alle 20 kieskringen, 6 partijen doen niet in alle kieskringen mee. Aan de vorige Tweede Kamerverkiezing in 2021 deden 37 partijen mee, met in totaal1579 kandidaten.

Procedure efficiënter inrichten

Wim Kuijken, voorzitter van de Kiesraad: “Het kandidaatstellingsproces is goed verlopen. In korte tijd werden meer dan 12.000 A4tjes ingeleverd en gecontroleerd. Wel adviseert de Kiesraad de procedure efficiënter in te richten, bijvoorbeeld door het digitaal inleveren van de kandidatenlijst en ondersteuningsverklaringen. Hiervoor is op korte termijn wetgeving nodig.”

Geldig verklaarde kandidatenlijsten

De Kiesraad verklaarde de kandidatenlijsten van de volgende 26 partijen geldig, en zette ze als volgt in volgorde op de kieslijst:

 1. VVD
 2. D66
 3. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
 4. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 5. CDA
 6. SP (Socialistische Partij)
 7. Forum voor Democratie
 8. Partij voor de Dieren
 9. ChristenUnie
 10. Volt
 11. JA21
 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 13. DENK
 14. 50PLUS
 15. BBB
 16. BIJ1
 17. Piratenpartij – De Groenen
 18. BVNL / Groep Van Haga
 19. Nieuw Sociaal Contract
 20. Splinter
 21. LP (Libertaire Partij)
 22. LEF – Voor de Nieuwe Generatie
 23. Samen voor Nederland
 24. Nederland met een PLAN
 25. PartijvdSport
 26. Politieke Partij voor Basisinkomen

Totstandkoming nummering

De nummering is als volgt tot stand gekomen:

De Kiesraad nummerde de geldige kandidatenlijsten, waarbij partijen met minimaal een zetel in de Tweede Kamer krijgen een nummer toegekend op basis van het aantal stemmen dat ze bij de vorige verkiezing behaalden. De partij met het grootste aantal stemmen, krijgt nummer 1, enzovoorts.

Daarna krijgen nieuwe partijen een nummer op volgorde van het aantal kieskringen waarin ze deelnemen. Bij deelname in een gelijk aantal kieskringen wordt geloot.

Verzuimen niet hersteld

Op 9 oktober leverden 29 partijen kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. Bij 15 partijen werden verzuimen geconstateerd. Niet alle partijen hebben de verzuimen hersteld. Zo zijn de lijsten van de partijen JEZUS LEEFT, Partij voor Ontwikkeling en een blanco lijst met als eerste kandidaat G. Sterenborg ongeldig zijn verklaard voor alle kieskringen, omdat zij onvoldoende ondersteuningsverklaringen hebben ingeleverd.

Onvoldoende ondersteuningsverklaringen

De lijst van de partijen LEF – Voor de Nieuwe Generatie, LP (Libertaire Partij), Samen voor Nederland zijn ongeldig verklaard voor kieskring 20 (Bonaire), omdat onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd.

De lijst van de partij Nederland met een PLAN is ongeldig verklaard voor de kieskringen 3 (Assen), 16 (Middelburg) en 20 (Bonaire), omdat zij onvoldoende ondersteuningsverklaringen hebben ingeleverd.

De lijst van de partij PartijvdSport is ongeldig verklaard voor de kieskringen 1 (Groningen), 2 (Leeuwarden), 3 (Assen), 5 (Lelystad), 7 (Arnhem), 12 (’s-Gravenhage), 13 (Rotterdam), 16 (Middelburg) en 20 (Bonaire), omdat zij onvoldoende ondersteuningsverklaringen hebben ingeleverd.

De lijst van de Politieke Partij voor Basisinkomen is ongeldig verklaard voor de kieskringen 1 (Groningen), 3 (Assen), 4 (Zwolle), 6 (Nijmegen), 7 (Arnhem), 10 (Haarlem), 11 (Den Helder), 13 (Rotterdam), 14 (Dordrecht), 16 (Middelburg), 19 (Maastricht), en 20 (Bonaire) omdat zij onvoldoende ondersteuningsverklaringen hebben ingeleverd.

Kandidaten geschrapt

Daarnaast werden de volgende kandidaten geschrapt:

Op de kandidatenlijst van de Piratenpartij – De Groenen kandidaat nr. 23 (T.H. Ligthart) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen. Op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie wordt kandidaat nr. 40 (J.J. Schilder) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen. Op de kandidatenlijst van Samen voor Nederland wordt kandidaat nr. 10 (A.M. Kloosterman) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen waar de partij deelneemt.

Op de kandidatenlijst van LP (Libertaire Partij) wordt kandidaat nr. 20 (A.T. Wellens) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen waar de partij deelneemt. Op de kandidatenlijst van de PartijvdSport wordt kandidaat nr. 7 (D. Looze) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen waar de partij deelneemt. Op de kandidatenlijst van Nederland met een PLAN wordt kandidaat nr. 18 (R.V. Beydals) geschrapt van de lijst voor alle kieskringen waar de partij deelneemt.

Niet in alle kieskringen

Nederland is onderverdeeld in twintig kieskringen. Niet alle partijen nemen deel in alle kieskringen. Bekijk hier het overzicht van de kieskringen waarin de verschillende partijen deelnemen .

In beroep

Belanghebbenden en kiezers kunnen in beroep gaan tegen de beslissingen van de Kiesraad (de lijstnummering uitgezonderd). Dit kan tot vier dagen na de zitting. De Raad van State doet uiterlijk 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn, uiterlijk 23 oktober, zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld. De definitief vastgestelde kandidatenlijsten worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.

Het proces-verbaal van de openbare zitting wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op www.kiesraad.nl